Personale

Personale

Personale på Maribo, Torvegade og Rødby Krone Apotek

1 Apoteker (farmaceut af uddannelse)

3 farmaceuter
9 farmakonomer

1 farmakonomelev
1 chauffør

1 flexjobber